zum Directory-modus

Dreidimensionales Strukturmodell der Phenylalanin-tRNA

Mouse
Abb.1
tRNA (Phenylalanin)

Modell aus röntgenographisch bestimmten Daten Protein-Datenbank: 1EHZ - H. Shi, P. B. Moore: RNA 6 (2000), 1091

Tab.1
Steuerung des 3D-Moleküls "tRNA"
Ausschnitt vergrößern ein   aus              
                   
Adenin X   Guanin X   Cytosin X   Uracil X
                   
Purin-Basen X         Pyrimidin-Basen X      
                   
Markierungen aufheben X