zum Directory-modus

Legende

Tab.1
Legende
SymbolBeschreibung
m · a d Massestrom des Adsorptivs
m Masse des Adsorbens
X d Durchbruchsbeladung
t d Durchbruchszeit
X s Sättigungsbeladung
t h Halbwertszeit
t s Sättigungszeit
h z Höhe der Adsorptionszone
h a d Schütthöhe des Adsorbens