zum Directory-modus

Legende

Tab.1
Legende
SymbolBeschreibung
m ˙ Massestrom des Adsorptivs
m A d Masse des Adsorbens
X D Durchbruchsbeladung
t D Durchbruchszeit
X S Sättigungsbeladung
t H Halbwertszeit
t S Sättigungszeit
h Z Höhe der Adsorptionszone
h A d Schütthöhe des Adsorbens